🌻𝐊𝐘̉ 𝐍𝐈𝐄̣̂𝐌 𝟏𝟑𝟏 𝐍𝐀̆𝐌 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐒𝐈𝐍𝐇 𝐂𝐇𝐔̉ 𝐓𝐈̣𝐂𝐇 𝐇𝐎̂̀ 𝐂𝐇𝐈́ 𝐌𝐈𝐍𝐇 (𝟏𝟗.𝟓.𝟏𝟖𝟗𝟎 – 𝟏𝟗.𝟓.𝟐𝟎𝟐𝟏)

🌹Trong những ngày này khi cả nước đang bước vào cuộc chiến khốc liệt với Covid-19. Trải qua những khó khăn thử thách, lời dạy của Bác: “Đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭 đ𝐚̣𝐢 đ𝐨𝐚̀𝐧 𝐤𝐞̂́𝐭, 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠 đ𝐚̣𝐢 𝐭𝐡𝐚̀𝐧𝐡 𝐜𝐨̂𝐧𝐠” lại càng ý nghĩa, càng sáng tỏ trong điều kiện thực tiễn nhiều thử thách cam go
🌹Nhân dịp kỷ niệm 131 năm ngày sinh của Bác, 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐜𝐚́𝐜 𝐲 𝐛𝐚́𝐜 𝐬𝐲̃ đang cứu những bệnh nhân khỏi lưỡi hái tử thần, làm việc liên tục để truy vết, cách ly; 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐜𝐮̉𝐚 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐥𝐢́𝐧𝐡 bất chấp nắng mưa, khó khăn, vất vả để kiên cường bám chốt; 𝐭𝐫𝐨𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐚́𝐢 𝐭𝐢𝐦 𝐦𝐨̂̃𝐢 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐝𝐚̂𝐧 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 sẽ 𝐥𝐮𝐨̂𝐧 𝐜𝐨́ 𝐁𝐚́𝐜
🌹Noi gương Bác, những chiến công thầm lặng vẫn được viết lên trên khắp đất nước này. Ngày sinh của Bác chúng con xin được thắp lên tinh thần học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác, để nguồn sáng tinh thần ấy soi sáng cho toàn dân tộc, để mặt trời của độc lập, tự do, hạnh phúc mãi sáng trên bầu trời Việt Nam.
♦ Add: Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội
♦ Hotline: 0966173119
♦ Facebook: Vườn Quốc gia Ba Vì
♦ Email: bavinp.tour@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *