[rank_math_breadcrumb]

CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ

I. Vị trí chức năng:

Vườn Quốc gia Ba Vì là đơn vị sự nghiệp thuộc Cục Kiểm lâm – Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, có chức năng bảo tồn tài nguyên thiên nhiên và các giá trị văn hóa, lịch sử, cảnh quan; duy trì tác dụng phòng hộ của rừng; tổ chức các hoạt động nghiên cứu khoa học, dịch vụ môi trường sinh thái, giáo dục môi trường theo quy định của pháp luật.

Vườn Quốc gia Ba Vì có tư cách pháp nhân, có con dấu riêng, có kinh phí hoạt động, được mở tài khoản theo quy định của pháp luật.

Trụ sở chính của Vườn Quốc gia Ba Vì đặt tại xã Tản Lĩnh – Huyện Ba Vì – TP Hà Nội.

II. Nhiệm vụ của Vườn Quốc gia Ba Vì:

1. Tổ chức bảo vệ nguyên vẹn các hệ sinh thái rừng; các nguồn gen động thực vật rừng quí, hiếm, các đặc sản rừng, các di tích văn hóa, di tích lịch sử cách mạng, cảnh quan thiên nhiên trong diện tích được giao quản lý.

2. Phát triển rừng trên cơ sở trồng mới, phục hồi rừng và thực hiện các dự án khuyến nông, khuyến lâm để phát triển vùng đệm.

3. Thực hiện công tác nghiên cứu thực nghiệm khoa học với mục đích bảo tồn thiên nhiên và môi sinh.

4. Tổ chức các hoạt động dịch vụ khoa học ( nghiên cứu, giảng dạy, thực tập…) chuyển giao kỹ thuật, giáo dục hướng nghiệp lâm nghiệp. Tổ chức tham quan nghỉ mát, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái.

5. Thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục phổ cập cho nhân dân về ý thức bảo vệ rừng; phòng cháy chữa cháy rừng; phòng trừ sâu bệnh hại; thực hiện các qui trình trồng rừng, chăm sóc rừng…