𝐂𝐇𝐀̀𝐎 𝐌𝐔̛̀𝐍𝐆 𝐊𝐘̉ 𝐍𝐈𝐄̣̂𝐌 𝟒𝟖 𝐍𝐀̆𝐌 𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐓𝐇𝐀̀𝐍𝐇 𝐋𝐀̣̂𝐏 𝐋𝐔̛̣𝐂 𝐋𝐔̛𝐎̛̣𝐍𝐆 “𝐊𝐈𝐄̂̉𝐌 𝐋𝐀̂𝐌 𝐕𝐈𝐄̣̂𝐓 𝐍𝐀𝐌” (𝟐𝟏/𝟓/𝟏𝟗𝟕𝟑 – 𝟐𝟏/𝟓/𝟐𝟎𝟐𝟏)

🌳Người ta vẫn nói “rừng thiêng nước độc”, đi trong rừng là đối diện với hiểm nguy, gian nan, vất vả

🌳Vì những cánh rừng bình yên, người chiến sỹ Kiểm lâm khắp đất nước hàng ngày, hàng giờ vẫn hy sinh âm thầm, thậm chí đổ máu để bảo vệ từng diện tích rừng quý giá

💐Nhân ngày kỷ niệm thành lập lực lượng 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐥𝐚̂𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦, xin gửi lời 𝐜𝐚̉𝐦 𝐨̛𝐧 chân thành tới toàn thể chiến 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐥𝐚̂𝐦 𝐕𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐍𝐚𝐦 nói chung, 𝐊𝐢𝐞̂̉𝐦 𝐥𝐚̂𝐦 𝐕𝐮̛𝐨̛̀𝐧 𝐪𝐮𝐨̂́𝐜 𝐠𝐢𝐚 𝐁𝐚 𝐕𝐢̀ nói riêng, chúc các đồng chí thật nhiều 𝐬𝐮̛́𝐜 𝐤𝐡𝐨𝐞̉ để đóng góp “𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐛𝐮̛𝐨̛́𝐜 𝐜𝐡𝐚̂𝐧 𝐭𝐡𝐚̂̀𝐦 𝐥𝐚̣̆𝐧𝐠 𝐥𝐚𝐧 𝐭𝐨𝐚̉” của mình vào công cuộc bảo vệ màu xanh Tổ quốc

#vuonquocgiabavi #kiemlam #kiemlamvietnam #camonchiensykiemlam #tuhaochiensykiemlam

♦ Add: Tản Lĩnh - Ba Vì - Hà Nội
♦ Hotline: 0966173119
♦ Facebook: Vườn Quốc gia Ba Vì
♦ Email: bavinp.tour@gmail.com

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *