Giá dịch vụ

Giá vé vào tham quan Vườn quốc gia Ba Vì

Áp dụng từ ngày 25/04/2019

 

–   Vé người lớn:     60.000đ/lượt

–   Vé dành cho Sinh viên:   20.000 đ/lượt

–   Vé dành cho Học sinh:    10.000đ/lượt

–   Vé ưu tiên cho người cao tuổi, người tàn tật: 30.000đ/lượt

–   Vé gửi ô tô dưới 10 chỗ:   20.000đ/xe

–   Vé gửi ô tô trên 10 chỗ:   25.000đ/xe

–   Vé dịch vụ trông giữ xe máy ban ngày khu vực cốt 400m:       5.000đ/xe/lượt

–   Vé dịch vụ trông giữ xe máy ban ngày khu vực cốt 1.100m:    5.000đ/xe/lượt

–   Vé dịch vụ trông giữ xe máy ban đêm khu vực cốt 400m:        8.000đ/xe/lượt

–   Vé dịch vụ trông giữ xe đạp ban ngày:                                      3.000đ/xe/lượt

–   Dịch vụ quay phim, chụp ảnh trong Vườn: 800.000 đồng/đoàn/ngày (áp dụng đối với các đoàn khách dưới 10 người). Đối với các đoàn có từ 10 – 50 người thì áp dụng phụ thu thêm 50.000đ/người/ngày; có trên 50 người thì áp dụng phụ thu thêm 30.000 đồng/người/ngày.

–   Dịch vụ thuyết minh viên: 300.000 đồng/đoàn/điểm/tuyến/ngày (áp dụng đối với những đoàn có dưới 30 người); Phụ thu thêm: 200.000 đồng/điểm/tuyến tham quan khác trong Vườn; Thu 5.000 đồng/người/tuyến/điểm tham quan (áp dụng đối với những đoàn có trên 30 người trở lên).

 

 + Điều kiện để được miễn giảm:
 
    – Đối với Học sinh, Sinh viên phải có giấy giới thiệu của nhà trường hoặc thẻ học sinh, thẻ sinh viên.
 
    – Đối với người cao tuổi phải có giấy giới thiệu của Hội người cao tuổi ở địa phương, hoặc thẻ Hội viên.
 

Lái xe chú ý:

          Ô tô 45 chỗ chỉ lên được đến Cốt 400m.

–          Từ Cốt 400m trở lên cấm xe trên 30 chỗ.

 

Scroll to top