• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

  • Dự án Vườn Xương Rồng

    Thời gian: 26 Th11, 2013 • Chuyên mục: Chương trình dự án

    DỰ ÁN Sưu tập và lưu trữ nguốn gen các loài thực vật họ Xương Rồng (Cactacea), Tre trúc (Bambusacea), Cau dừa (Arecacea).   Mục tiêu của dự án: Xây dựng vườn sưu tập và lưu trực nguồn gen các loài thuộc họ Xương rồng, Tre trúc, Cau dừa. Tăng cường đa dạng sinh học ở Việt Nam Nghiên cứu đặc tính sinh vật học và sinh thái học các loài thực vật sưu tập. Nghiên cứu và nhân giống các loài Xương rồng, Cau dừa, Tre trúc. Phục vụ tham quan du lịch và

    Chi Tiết »
Scroll to top