• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

Trang chủ » Tin tức mới » VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ THÔNG BÁO VỀ VIỆC LỰA CHỌN ĐƠN VỊ ĐẤU GIÁ TÀI SẢN

Thông báo số 269/TB-BBV-KL ngày 20/8/2019 về việc lựa chọn đơn vị tổ chức đấu giá tài sản.

Scroll to top