• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

Trang chủ » Tin tức mới » VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC NĂM 2018

 

     Căn cứ công văn số 1265/TCLN-VP ngày 03/8/2018 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc phê duyệt tuyển dụng viên chức năm 2018.

     Căn cứ Kế hoạch số 198/KH-VBV-TC ngày 06/8/2018 của Vườn quốc gia Ba Vì và Thông báo số 199/TB-VBV-TC ngày 07/8/2018 của Vườn quốc gia Ba Vì.

     Vườn quốc gia Ba Vì thông báo tuyển dụng 06 viên chức năm 2018:

I. Vị trí xét tuyển: Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm.

– Ngạch tuyển dụng: Kiểm lâm viên.

– Mã nghạch: 10.226.

– Số lượng cần tuyển: 05, trong đó:

      + 03 viên chức làm việc tại Trạm kiểm lâm cốt 1100.

      + 02 viên chức làm việc tại Trạm kiểm lâm cơ động.

II. Vị trí xét tuyển: nhân viên kiểm tra công trình xây dựng cơ bản và quản lý hồ sơ xây dựng thuộc Phòng Kế hoạch, Tài chính.

– Ngạch tuyển dụng: Cán sự.

– Mã ngạch: 01.004.

– Số lượng cần tuyển: 01

 

Thông tin chi tiết:

Kế hoạch tổ chức xét tuyển viên chức năm 2018.

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018.

Tiêu chuẩn xét tuyển viên chức năm 2018.

Scroll to top