• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

Trang chủ » Tin tức mới » VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ MỞ CỬA TRỞ LẠI

Căn cứ văn bản số 111/VBV-TC ngày 29/04/2020 của Vườn quốc gia Ba Vì về việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Vườn quốc gia Ba Vì thông báo:

Scroll to top