• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

Trang chủ » Tin tức mới » VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT TW 6 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ HỌC TẬP, QUÁN TRIỆT NGHỊ QUYẾT

TW 6 KHÓA XII CỦA ĐẢNG

       Sáng ngày 11/01/2018, tại Hội trường Vườn quốc gia Ba Vì. Huyện ủy Ba Vì tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Trung ương 6 ( khóa XII) của Đảng cho gần 100 cán bộ Đảng viên Vườn quốc gia Ba Vì và Trung tâm nghiên cứu bò và đồng cỏ Ba Vì.  

2

       Hội nghị đã được quán triệt và triển khai những nội dung cơ bản của các Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng, khóa XII họp từ ngày 4 đến ngày 11 tháng 10 năm 2017, tại Thủ đô Hà Nội.

       Trọng tâm có 4 Nghị quyết: Nghị quyết số 18-NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “về công tác dân số trong tình hình mới”.

1

       Đây là những quyết sách quan trọng của Đảng, đề cập đến nhiều vấn đề rộng lớn, hệ trọng của đất nước, vừa cơ bản, vừa cấp bách và là cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra.

Xuân Tân

Scroll to top