• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

Trang chủ » Tin tức mới » THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVD-19

📌VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ XIN THÔNG BÁO VỀ VIỆC TIẾP TỤC TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVIDE-19 🎯

         ⚠️ Thực hiện công điện khẩn số 05-CĐ-UBND ngày 26/7/2020 của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội về việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ ngày 25/7/2020 về công tác phòng chống dịch Covid-19; ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, Trưởng ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố Hà Nội tại cuộc họp ngày 27/7/2020; Công văn số 597/SDL-QLCSLT ngày 28/7/2020 của Sở Du lịch Hà Nội về tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
         ⚠️ Hiện nay tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra rất phức tạp tại Đà Nẵng và Thành phố Hà Nội trong tình hình mới.
         ⚠️ Tiếp tục triển khai chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19. Vườn Quốc gia Ba Vì yêu cầu các cá nhân, tổ chức có hoạt động du lịch, tham quan, học tập, nghiên cứu trong Vườn và các cá nhân liên quan nghiêm túc thực hiện các nội dung cụ thể sau:
         ✅Thực hiện đeo khẩu trang trong suốt quá trình mua vé, kiểm soát vé và tham quan du lịch , học tập, nghiên cứu.
         ✅Kiểm tra thân nhiệt.
         ✅Khai báo Y tế khi phát hiện dấu hiệu thân nhiệt bất thường, sốt, ho.
         ✅Thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 không để lây nhiễm dịch bệnh trong cơ sở lưu trú du lịch và cộng đồng

Chi tiết xem văn bản đính kèm bên dưới:

Scroll to top