• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

Trang chủ » Tin tức mới » THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAY ĐỔI GIÁ VÉ DỊCH VỤ TRÔNG GIỮ XE ĐẠP, XE MÁY VÀO VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

     THÔNG BÁO

Về việc phát hành vé dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy

vào Vườn quốc gia Ba Vì

______________________

 

     Căn cứ vào Quyết định số 44/2017/QĐ-UBND ngày 15/12/2017 của UBND Thành phố Hà Nội về việc Ban hành giá dịch vụ trông giữ xe đạp (kể cả xe đạp điện, xe máy điện), xe máy, xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội.

     Căn cứ Thông báo số 122/TB-VBV-KH,TC ngày 22/04/2019 của Vườn quốc gia Ba Vì về việc phát hành vé dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy vào Vườn quốc gia Ba Vì.

     Vườn quốc gia Ba Vì thông báo việc phát hành loại vé dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy theo quy định của Nhà nước theo mức cụ thể là:

   – Vé dịch vụ trông giữ xe máy ban ngày ( khu vực cốt 400)

   Mệnh giá: 5.000đ/xe/lượt

   – Vé dịch vụ trông giữ xe máy ban ngày ( khu vực cốt 1100)

   Mệnh giá 5.000đ/xe/lượt

   – Vé dịch vụ trông giữ xe đạp ban ngày

   Mệnh giá: 3.000/xe/lượt

   – Vé dịch vụ trông giữ xe máy ban đêm ( khu vực cốt 400)

   Mệnh giá: 8.000đ/xe/lượt

     Thời gian thực hiện từ ngày 25/4/2019.

     Vườn quốc gia Ba Vì thông báo để các tổ chức, cá nhân đến thăm quan Vườn; các tổ chức, cá nhân khác có liên quan phối hợp thực hiện.

Tải văn bản gốc tại đây!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Scroll to top