• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

Trang chủ » Tin Tức, Tin tức mới » THÔNG BÁO VỀ VIỆC THAM DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2020 VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

Căn cứ Văn bản số 339/TCLN-VP ngày 19/3/2020 của Tổng cục Lâm nghiệp về việc tuyển dụng viên chức năm 2020.
Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng số 82/TB-VBV-TC ngày 20/3/2020 của Giám đốc Vườn quốc gia Ba Vì về việc xét tuyển dụng viên chức năm 2020.
Căn cứ báo cáo của Ban kiểm tra phiếu đăng ký dự tuyển và biên bản kiểm tra Phiếu đăng ký dự tuyển ngày 28/04/2020:
Số lượng xét tuyển viên chức năm 2020 của Vườn Quốc gia Ba Vì: 01 chỉ tiêu.
Vị trí tuyển dụng: Chuyên viên phòng Khoa học & Hợp tác quốc tế
Số lượng đăng ký dự tuyển: 01 hồ sơ
Kết quả kiểm phiếu đăng ký dự tuyển: đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự vòng 2.

Thông tin chi tiết về tuyển dụng, vui lòng xem tại Thông báo số 144/TB-HĐXT trong file đính kèm.

Trân trọng thông báo!

Scroll to top