• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

Trang chủ » Tin tức mới » THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG NĂM 2018

VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG LAO ĐỘNG NĂM 2018

 

     Căn cứ quyết định số 295/QĐ-TCLN-VP ngày 17/8/2017 của Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm Nghiệp quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vườn quốc gia Ba Vì.

     Căn cứ nhu cầu lao động hợp đồng bảo vệ cơ quan của Vườn quốc gia Ba Vì.

     Vườn quốc gia Ba Vì thông báo tuyển dụng:

         – Số lượng: 02 lao động hợp đồng.

         – Vị trí: nhân viên bảo vệ Trạm Kiểm lâm cốt 1100 và nhân viên bảo vệ văn phòng Trung tâm GDMT & Dịch vụ cốt 400.

         – Giới tính: nam

         – Độ tuổi: không quá 30 tuổi

         – Tiêu chuẩn cụ thể: có trình độ văn hóa tốt nghiệp THPT trở lên hoặc có chứng nhận nghề bảo vệ.

 

Thông tin chi tiết xem tại: Thông báo tuyển dụng hợp đồng năm 2018

 

 

Scroll to top