• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

Trang chủ » Tin tức mới » THÔNG BÁO TUYỂN DỤNG HỢP ĐỒNG NĂM 2019

Vườn quốc gia Ba Vì thông báo tuyển

dụng lao động hợp đồng năm 2019.


Căn cứ Kế hoạch số 292/KH-VBV-TC ngày 11/9/2019 của Vườn quốc gia Ba Vì về tuyển lao động hợp đồng năm 2019.
Căn cứ Thông báo số 293/TB-VBV-TC ngày 12/9/2019 của Vườn quốc gia Ba Vì về việc thông báo tuyển dụng lao động hợp đồng năm 2019.
Vườn quốc gia Ba Vì thông báo vị trí, số lượng, tiêu chuẩn cần tuyển:
– Vị trí: Nhân viên lái xe ô tô.
– Số lượng người cần tuyển: 01
– Giới tính: Nam
– Độ tuổi: không quá 40 tuổi
– Trình độ đào tạo: Lái xe ô tô bằng B2 trở lên. Lái xe ô tô thành thạo (có kinh nghiệm lái xe từ 01 năm trở lên)

THÔNG TIN CHI TIẾT

Scroll to top