• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

Trang chủ » Tin Tức » Thông báo lịch phỏng vấn xét tuyển viên chức năm 2014

Vườn quốc gia Ba Vì thông báo danh sách các thí sinh tham gia phỏng vấn tuyển viên chức của Vườn quốc gia Ba Vì bổ sung năm 2013 cụ thể như sau:

1. Thông báo thời gian phỏng vấn.

2. Danh sách thí sinh tham dự xét tuyển.

Scroll to top