• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

Trang chủ » Tin tức mới » THÔNG BÁO KẾT QUẢ XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ NĂM 2018

VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018

     Căn cứ Kế hoạch 198/KH-VBV-TC ngày 06/8/2018 của Vườn quốc gia Ba Vì về việc tổ chức xét tuyển viên chức năm 2018;

     Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn quốc gia Ba Vì ngày 10/9/2018;

     Vườn quốc gia Ba Vì thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2018, để các phòng, đơn vị thuộc Vườn, các thí sinh dự tuyển biết.

     Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức-Hành chính, điện thoại 024.33881082.

Thông báo chi tiết và kết quả xét tuyển tại đây!

Scroll to top