• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

Trang chủ » Tin Tức » Thông báo kết quả xét tuyển viên chức bổ sung năm 2013

Vườn quốc gia Ba Vì thông báo kết quả xét tuyển viên chức bổ sung năm 2013  như sau:

1. Tải thông báo kết quả xét tuyển viên chức bổ sung năm 2013 (tại đây).

2. Tải kết quả xét tuyển viên chức bổ sung năm 2013. (tại đây).

Scroll to top