• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

Trang chủ » Tin tức mới » THÔNG BÁO DANH SÁCH THÍ SINH THAM DỰ PHỎNG VẤN XÉT TUYỂN VIÊN CHỨC NĂM 2018 CỦA VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

     Căn cứ biên bản xét duyệt hồ sơ các thí sinh đăng ký xét tuyển viên chức của Hội đồng xét tuyển viên chức Vườn quốc gia Ba Vì ngày 05/9/2018.

     Vuờn quốc gia Ba Vì thông báo danh sách các thí sinh tham gia phỏng vấn xét tuyển viên chức của Vườn quốc gia Ba Vì năm 2018.

     Các thí sinh có tên trong danh sách có mặt, mang theo chứng minh nhân dân để phỏng vấn, cụ thể như sau:

   Thời gian phỏng vấn: Từ 7 giờ ngày 08/9/2018 (thứ bảy).

   Địa điểm phỏng vấn: Văn phòng Vườn quốc gia Ba Vì, xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội.

Chi tiết xin liên hệ: Phòng Tổ chức hành chính, điện thoại: 024.33881082

Thông tin chi tiết và danh sách thí sinh tham dự tại đây!

 

Scroll to top