• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

Trang chủ » Tin tức mới » TẬP HUẤN PHÒNG CHÁY VÀ CHỮA CHÁY TẠI VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

   Thực hiện kế hoạch số 26/KH-KL ngày 04/05/2018 của Hạt Kiểm lâm và phòng KHTC và quyết định số 92/QĐ-VBV-KL của Vườn quốc gia Ba Vì. Từ ngày 21/05/2018 đến ngày 25/05/2018, tại Hội trường văn phòng Vườn và Sân vườn Xương Rồng đã diễn ra lớp huấn luyện nghiệp vụ và cấp chứng chỉ phòng cháy chữa cháy.        

Tham gia lớp tập huấn có 61 học viên là cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng của Vườn.      

Lớp huấn luyện được các đồng chí Cảnh sát thuộc Phòng Cảnh sát PC&CC số 10 – Cảnh sát PC&CC TP Hà Nội trao đổi các nội dung của đợt huấn luyện nghiệp vụ PCCC.          

Sau khi kết thúc phần lý thuyết tại Hội trường Văn phòng Vườn, lớp học thực hành sử dụng thiết bị chữa cháy tại Sân vườn Xương Rồng – Vườn quốc gia Ba Vì.

 

     

Kết thúc lớp huấn luyện, các học viên nắm được các văn bản quy phạm pháp luật và tính chất, nguyên tắc của công tác PCCC&CNCH; kiến thức cơ bản về phòng cháy chữa cháy; kiến thức chung về an toàn PCCC; nắm được nguyên lý hoạt động của cá trang thiết bị PCCC cơ bản; và kiến thức về sơ cấp cứu người bị nạn.

Một số hình ảnh trong quá trình diễn ra lớp huấn luyện

Scroll to top