• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort

Trang chủ » Sơ đồ du lịch » Liên hệ du lịch

VƯỜN QUỐC GIA BA VÌ

 

Liên hệ về Du lịch:

* Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ

 - Phó giám đốc phụ trách Trung tâm: Ông Nguyễn Phi Hùng.    

* Văn phòng Trung tâm:  ĐT: 024.665.144.05     ĐĐ: 0966.173.119     Email: Vqgbavi@gmail.com

* Văn phòng giao dịch : 114 Đường Hoàng Quốc Việt – Cầu Giấy – HN

* Liên hệ Công tác:

Văn phòng Vườn quốc gia Ba Vì:

Địa chỉ: Xã Tản Lĩnh – Huyện Ba Vì – Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024.33881082          Fax: 024.33881203

Website: Vuonquocgiabavi.com.vn, Email: vqgbavi@gmail. com.
 

Scroll to top