• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

Trang chủ » Tin tức mới » KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC VQG BA VÌ

KẾT QUẢ ĐẠI HỘI CÁC CHI BỘ TRỰC THUỘC VQG BA VÌ

     Thực hiện Kế hoạch số 23 – KH/ĐU ngày 12/6/2017 của Đảng ủy Vườn quốc gia Ba Vì về Kế hoạch tổ chức Đại hội Chi bộ trực thuộc Đảng ủy VQG Ba Vì.

     Trong các ngày từ 26 – 28/9/2017. Các Chi bộ trực thuộc Đảng ủy VQG Ba Vì đã tiến hành Đại hội nhiệm kỳ 2017 – 2020.

     Được sự chỉ đạo của Đảng ủy Vườn, Đại hội các Chi bộ đã thành công tốt đẹp. Các Chi bộ đã bầu ra Ban chi ủy nhiệm kỳ 2017 – 2020 cụ thể như sau:

1.     Chi bộ 1: Khối Văn phòng Vườn;

–         Đ/c Trần Minh Tuấn – Đảng ủy viên – Trưởng phòng KH&HTQT – Bí thư .

–         Đ/c Chu Lệ Thủy – Đảng ủy viên – Trưởng phòng TCHC – Phó Bí thư.

–         Đ/c Lê Thị Hồng Lê – Đảng viên – Ủy viên.

2.     Chi bộ 2: Trung tâm GDMT&DV;

–         Đ/c Đỗ Hữu Thế – Đảng ủy viên – Giám đốc Trung tâm GDMT&DV – Bí thư.

–         Đ/c Nguyễn Phi Hùng – Đảng viên – Phó giám đốc Trung tâm GDMT&DV – Phó Bí thư.

3.     Chi bộ 3: Hạt Kiểm lâm;

–         Đ/c Trần Nho Quyết – Đảng ủy viên – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm – Bí thư.

–         Đ/c Kiều Văn Quân – Đảng ủy viên – Phó Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm – Phó Bí thư.

–         Đ/c Bùi Tống Luận – Đảng viên – Trạm trưởng Trạm kiểm lâm cơ động – Ủy viên.

Dưới đây là một số hình ảnh của Đại hội

_MG_0227

_MG_0243

_MG_0203

Ông Nguyễn Phi Truyền – Bí Thư Đảng ủy Vườn chụp ảnh lưu niệm với Ban chỉ ủy Chi bộ 1 Văn phòng nhiệm kỳ 2017 – 2020

_MG_0225

Chi ủy Trung tâm Giáo dục môi trường & Dịch vụ nhiệm kỳ 2017 – 2020

_MG_0222

Ông Nguyễn Phi Truyền – Bí Thư Đảng ủy Vườn chụp ảnh lưu niệm với Chi bộ 2 Trung tâm GDMT&DV

_MG_0255

Ông Nguyễn Phi Truyền – Bí Thư Đảng ủy Vườn chụp ảnh lưu niệm với Ban chỉ ủy Chi bộ 3 Hạt Kiểm lâm nhiệm kỳ 2017 – 2020

Bài viết: Hữu Thế

Ảnh: Xuân Tân

Scroll to top