• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
 • Toàn cảnh núi Ba Vì
 • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort

 • Các tuyến du lịch trong vườn

  Thời gian: 15 Tháng 12, 2013 • Chuyên mục: Tuyến du lịch

  nha tu4

  1. Du lịch tâm linh: - Tuyến 1: Đền Thượng (thờ đức thánh Tản Viên) - Tuyến 2: Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tháp Báo Thiên. - Tuyến 3: Chùa Tản Viên – Đền Trung. - Tuyến 4: Chùa Kho - Tuyến 5: Động Ngọc Hoa. 2. Du lịch khám phá những phế tích thời Pháp. - Tuyến 6: Khu trại hè thời Pháp. - Tuyến 7: Nhà thờ cổ thời Pháp – Cô nhi viện. - Tuyến 8: Khu nhà tù chính trị thời Pháp. 3. Du lịch khám phá thiên

  Chi Tiết »
Scroll to top