• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort
  • Hoàng hôn núi Ba Vì

  • Các tuyến du lịch trong vườn

    Thời gian: 15 Th12, 2013 • Chuyên mục: Tuyến du lịch

    1. Du lịch tâm linh: – Tuyến 1: Đền Thượng (thờ đức thánh Tản Viên) – Tuyến 2: Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tháp Báo Thiên. – Tuyến 3: Chùa Tản Viên – Đền Trung. – Tuyến 4: Chùa Kho – Tuyến 5: Động Ngọc Hoa. 2. Du lịch khám phá những phế tích thời Pháp. – Tuyến 6: Khu trại hè thời Pháp. – Tuyến 7: Nhà thờ cổ thời Pháp – Cô nhi viện. – Tuyến 8: Khu nhà tù chính trị thời Pháp. 3. Du lịch khám phá thiên

    Chi Tiết »
Scroll to top