• Cảnh Sông Đà chụp từ Cốt 400
  • Toàn cảnh núi Ba Vì
  • Rừng thông trong khu du lịch Ba Vì Resort

Trang chủ » Tuyến du lịch » Các tuyến du lịch trong vườn

1. Du lịch tâm linh:

- Tuyến 1: Đền Thượng (thờ đức thánh Tản Viên)

- Tuyến 2: Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh – Tháp Báo Thiên.

- Tuyến 3: Chùa Tản Viên – Đền Trung.

- Tuyến 4: Chùa Kho

- Tuyến 5: Động Ngọc Hoa.

2. Du lịch khám phá những phế tích thời Pháp.

- Tuyến 6: Khu trại hè thời Pháp.

- Tuyến 7: Nhà thờ cổ thời Pháp – Cô nhi viện.

- Tuyến 8: Khu nhà tù chính trị thời Pháp.

3. Du lịch khám phá thiên nhiên.

- Tuyến 9: Vườn thực vật.

- Tuyến 10: Suối tắm tự nhiên.

- Tuyến 11: Vách đá trắng – Hang gấu

- Tuyến 12: Quần thể Bách xanh cổ thụ – Đỉnh Tiểu đồng.

Scroll to top